ไคโตซานพืช

ไคโตซานคือ อะไร?

ไคโตซานพืช

ไคโตซานพืช เป็นไบโอลิเมอร์อย่างหนึ่ง ซึ่งมีองค์ประกอบสำคัญในรูปของ D-glucosamine พบได้ในธรรมชาติ โดยเป็นองค์ประกอบอยู่เปลือกนอกของสัตว์พว กุ้ง ปู แมลง และเชื้อเรา เป็นสารธรรมชาติที่มีลักษณะโดดเด่นเฉพาะตัว คือ ที่เป็นวัสดุชีวภาพ (Biomaterials) ย่อยสลายตามธรรมชาติ มีความปลอดภัยในการนำมาใช้กับมนุษย์ไม่เกิดผลเสียและปลอดภัยต่อสิ่งแวดล้อม ไม่เกิดการแพ้ ไม่ไวไฟ และไม่เป็นพิษ (non-phytotoxic) ต่อพืช นอกจากนี้ยังส่งเสริมการเพิ่มปริมาณของสิ่งมีชีวิตที่มีประโยชน์

ไคโตซาน เป็นสารอาหารเข้มข้นชนิดน้ำ เป็นสารไบโอโพลิเมอร์ชีวภาพ ที่สกัดมาจากธรรมชาติ 100% ไร้สารเคมี เป็นสารปรับสภาพดินและน้ำ ช่วยเร่งการเจริยเติบโตของพืช เพิ่มผลผลิตพืชทุกชนิด เป็นตัวช่วยให้พืชทุกชนิดกิน ปุ๋ย กินแร่ธาตุได้กียิ่งขึ้น เร่งราก เร่งใบ เร่งลำต้น เร่งดอก เร่งผล ทำให้พืชโตไว พืชแข็งแรง เพิ่มผลผลิต สร้างภูมิคุ้มกันตัวเองทำให้พืชทุกชนิดทนต่อโรคและแมลงศัตรูพืช

ไคโตซานพืช จะมีกลิ่นเฉพาะตัว ซึ่งเป็นกลิ่นของแมลงปีกแข็ง ศัตรูได้กลิ่นจะบินหนีไป

ไคโตซาน ช่วยเร่งการเจริญเติบโตของสัตว์เลี้ยง และสัตว์ทุกชนิด ไม่เป็นอันตรายต่อผู้ใช้ หรือผู้บริโภค ไม่เป็นพิษตกค้าง และไม่เป็นอันตรายต่อสิ่งแวดล้อม เหมาะสำหรับ นาข้าว พืชไร่ พืชผัก ไม้ผล ไม้ยืนต้น กล้วยไม้ ไม้ดอก ไม้ประดับ ฯลฯ และสัตว์ทุกชนิด

พืช

ไคโตซานมีประโยนช์ต่อพืชอย่างไร?

 1. เป็นสารปรับสภาพดินและน้ำ
 2. ช่วยเสริมสร้างการเจริญเติบโตของพืชและสัตว์
 3. เป็นตัวช่วยให้พืชกินอาหาร กินปุ๋ยได้ดี ช่วยเร่งราก เร่งใบ เร่งลำต้น เร่งดอก เร่งผล ทำให้พืชและสัตว์โตเร็วและแข็งแรง
 4. สร้างความต้านทานโรคและแมลงศัตรูพืชได้ดี
 5. ใช้เคลือบเมล็ดพันธ์
 6. ใช้ในการยืดอายุและรักษาคุณภาพผลผลิต
 7. ช่วยรักษาสภาพแวดล้อมและระบบนิเวศน์
 8. ทำให้ผลผลิตสูงขึ้น มีคุณภาพดี ปลอดสารพิษ

ไคโตซาน กับ ผักกินใบ

ผักกาด,ผักคะน้า,กวางตุ้ง,ผักบุ้งจีน,ผักกาดหอม,ผักชี

เพาะพันธุ์กล้า ใช้ไคโตซานคลุดเมล็ดพันธุ์ก่อนหว่าน อัตราส่วนผสมไคโตซาน 20 ซีซี + น้ำ 100 ซีซี คลุกให้เข้ากัน แล้วนำเมล็ดพันธุ์ไปหว่านปรับสภาพดินก่อนปลูก ไคโตซาน 20 ซีซี + น้ำ 20 ลิตร ฉีดพ่นแปลงก่อน 7-10 วัน

วิธีใช้ ไคโตซาน กับ ผักกินใบ

 1. คลุกปุ๋ย ใช้ไคโตซาน 300 ซีซี + น้ 1 ลิตร + ปุ๋ย 50 ก.ก คลุกเคล้าให้เข้ากันผึ่งให้ปห้ง แล้วนำไปหว่าน หรือ หยอด
 2. ฉีดพ่นทางใบ ไคโตซาน 10 ซีซี + น้ำ 20 ลิตร ฉีดพ่นทุด ๆ 5-7 วัน ใช้สารเคมีร่วมได้แต่ต้องเอาสารเคมีใส่ลงทีหลัง

ประโยชน์

 1. ผักเขียว / งาม เกรดดี รสชาติดี น้ำหนักเพิ่ม
 2. ปรับสภาพดินให้ดี
 3. ปลอดภัยทั้งผู้ใช้ และผู้บริโภค
 4. เก็บเกี่ยวได้เร็วขึ้น 10 – 15 วัน

**อย่าให้เกินปริมาณที่กำหนดนะคะ เพราะจะทำให้ผักเหลือง ถ้าฉีดไคโตซานแล้วผักมีอาการเหลืองให้รีบใส่ปุ๋ยทันที**

ไคโตซาน กับ นาข้าว

วิธีใช้ ไคโตซาน กับ นาข้าว

 • กรับปรัยสภาพดินก่อนปลูก (ช่วงไถ) ไคโตซาน 300 ซีซี + น้ำ 30 – 50 ลิตร ผสมให้เข้ากันแล้วนำไปสาดหรือราดให้ทั่วนาข้าว ต่อไร่

** กรณีดินเสียมาก (ค่า PH ต่ำกว่า 4.5) และต้องปรับสภาพดิน ไถกลบดินก่อนแล้วใช้ไคโตซาน พืช 1 ขวด + น้ำ 200 ลิตร ราดบนดิน ต่อ 1 ไร่ เพื่อเพิ่ทแร่ธาตุให้ดิน ปละเพิ่มจุลินทรีย์ในดิน**

 • คลุกเมล็ดพันธุ์ (การเคลือบเมล็ดพันธุ์) ใช้ไคโตซาน 40 ซีซี + น้ำ 20 ลิตร คนให้ละลายและเข้ากัน แล้วนำไปรด/ราด บนเมล็ดพันธุ์ข้าว ที่แช่แล้วในกระสอบปิดปากกระสอบไว้เหมือนเดิม ทิ้งไว้ 1 คืน จากนั้นนำไปหว่าน ผลที่ได้เมล็ดข้าวจะงอกเร็ว และรากจะงอกยาวกว่าปกตอ เพื่อสร้างต้นกล้าที่แข็งแรง และทนทานโรค
 • การใช้ร่วมกับยา – คุมหญ้า (หลังจากทำข้อ 1 ไปแล้ว 7 – 10 วัน) ใช้ไคโตซาน 1 ฝา (30 ซีซี) + น้ำ 20 ลิตร คนละลายให้เข้ากัน แล้วผสมยาคุมหญ้านำไปฉีดพ่น ผลที่ได้คือหญ้าตายเรียบ แต่ต้นข้าวเขียวขจีไม่เหี่ยวเฉา

ไคโตซานสำหรับฉีดพ่นทางใบ

 1. อายุต้นข้าวได้ 1 เดือน (ให้ฉีดพร้อมยาคลุมหญ้า) ไคโตซาน 30 ซีซี + น้ำ 20 ลิตร คนให้เข้ากันแล้วใส่ยาคลุมหญ้าไปทีหลัง
 2. อายุต้นข้าวได้ 2 เดือน ฉีดพ่นอีก 1 ครั้ง ไคโตซาน 40 ซีซี + น้ำ 20 ลิตร ฉีดให้ทั่ว
 3. อายุต้นข้าวได้ 3 เดือน ข้าวตั้งท้องฉีดอีก 1 ครั้ง ไคโตซาน 10 ซีซี + น้ำ 20 ลิตร ฉีดให้ทั่ว
 4. ข้าวออกรวง (หางปลาทู) ฉีดอีก 1 ครั้ง ไคโตซาน 40 ซีซี + น้ำ 20 ลิตรฉีดให้ทั่ว
 5. ต้นข้าวที่เป็นโรค ไคโตซาน 100 – 150 ซีซี + น้ำ 20 ลิตร ฉีดให้ทั่ว อีก 5 วัน ฉีดซ้ำอีกครั้ง
 6. ต้นข้าว หน้าหนาว ไคโตซาน 100 ซีซี + น้ำ 20 ลิตรฉีดให้ทั่ว ฉีดให้ทั่ว

คลุกปุ๋ยเคมี หว่าน ไคโตซาน 500 ซีซี + น้ำ 1 ลิตร ปุ๋ยเคมี 2 กระสอบ 100 ก.ก คลุกเคล้าให้เข้ากัน ผึ่งให้หมาด ๆ เพื่อให้ไคโตซานเคลือบเมล็ดปุ๋ยไว้ จะได้ยืดอายุปุ๋ยให้สลายช้าลง พืชกินได้นานขึ้น แล้วนำไปหว่านให้ทั่ว ส่วนที่เหลือสามารถเก็บไว้ใช้ได้ในคราวต่อไป

ประโยชน์ไคโตซานสำหรับพืช 9 ข้อ

 1. เคลือบเมล็ดพันธุ์ป้องกันเชื้อรา แบคทีเรีย ทำให้ประหยัดยาฆ่าแมลง มากกว่า 50% อัตราการงอกของเมล็ดพันธุ์90%
 2. ขับไล่แมลงและสัตว์ตรูพืช ไม่ต้องใช้ ยาฆ่าหญ้า หนอน และแมลง แมลงเมื่อได้กลิ่นไคโตซานจะบินหนี เพราะโดยปกติแมลงที่กัดกินต้นพืชจะไข่ทิ้งไว้เพื่อขยายพันธุ์ จึงทิ้งสารไคโตซานไว้เพื่อจับจองพื้นที่แมลงเมื่อได้กลิ่นจะบินทันที เพราะคิดว่าพื้นที่บริเวณนี้มีแมลงมาจับจองพื้นที่แล้วนั่นเอง
 3. กระตุ้นพืชกินปุ๋ยได้ดี ครบทั้งธาตุหลัก ธาตุรอง ธาตุเสริม ไคโตซานจะช่วยให้พืชมีรากฝอยที่ยาวและแข็งแรงกว่าพืชที่ไม่ได้ใช้สารไรโตซาน โดยปกติเวลาใส่ปุ๋ยให้พืช 100 ส่วน พืชจะนำไปใช้แค่ 20-40 ส่วน เท่านั้น
 4. ไม่ต้องใช้สารไคโตซานมีประจุแกรมบววก และรูปากใบพืชมีประจุแกรมลบ ทำให้จับกันโดยธรรมชาติ
 5. ไคโตซานเป็นปุ๋ยธรรมชาติ เวลาฝนตกจะมีไตโตรเจนเยอะมาก
 6. ปรับสภาพดินให้ร่วนซุย และน้ำสะอาด หากใช้ไคโตซานจะทำให้ไม่ต้องซื้อจุลินทรีย์ที่จำหน่ายตามท้องตลาด เช่น จุลินทรีย์ E.M.
 7. ประหยัดยาฆ่าแมลง เชื้อรา โรคพืช เพราะไม่มีแมลงมากินต้นพืช ทำให้สามารถผลิตสารลิกนิน เพื่อป้องกันเชื้อราได้ด้วยตนเอง พืชจะแข็งแรง มีภูมิต้านทานต่อโรค
 8. ยืดอายุเก็บเกี่ยวได้นานกว่าปกติ เกิดก๊าซลิกนินช้าลง น้ำระเหยออกจากผลไม้ พืช ช้าลง ป้องกันราผลพืช ไม่ต้องใช้สารเคลือบผัก ผลไม้ เพื่อให้ดูสด ประหยัดสารเคลือบผิว 100%
 9. พืช ผัก ไร้สารพิษ ปลอดภัย 100% ใช่ร่วมกับสารทุกชนิดได้ ยกเว้นปุ๋ยยูเรีย เพราะจะเหนียวและเป็นเมือก จับตัวเป็นก้อน ทำให้ฉีดพ่นไม่ได้