ซุปเปอร์ไบโอฟิต

ซุปเปอร์ไบโอฟิต ฮอร์โมนพืช

  • 🌱 ช่วยให้พืชโตเต็มไว
  • 🌿 ช่วยให้ขั่วดอก และผลมีความแข็งแรง และเหนียว
  • 🍀 ช่วยให้พืชแตกยอด และแตกแขนงได้ดี
  • 🍅 ช่วยให้การเร่งดอก และผล
  • 🏵️ ช่วยให้ทนต่อโรค และแมลง
ซุปเปอร์ไบโอฟิต ไคโตซาน
โรคเน่าคอดิน
โรคใบหงิกใบเหี่ยว
โรคเน่าและรากเน่า
โรคน้ำค้าง
โรคราสนิม

สามารถใช้ได้กับพืชทุกชนิด ปลอดภัย ไร้สารเคมี

อัตราการใช้ซุปเปอร์ไบโอฟิต

ใช้ดี ใช้ง่าย ปลอดภัยต่อผู้ใช้งาน

การันตีจากพี่น้องชาวไร่ ชาวสวน และชาวนา

Login